webraap-meldpunt-otwee-myosotis

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat er steeds meer verwarde personen rondlopen die door, gebrek aan afstemming tussen gemeenten en de hulpverlenende partijen, in de problemen raken of ernstige incidenten veroorzaken. Daarom, hebben wij de WebRAAP-Meldpunt ontwikkeld.

Problematiek van verwarde personen

Er gaat bijna geen dag voorbij of in de pers verschijnen berichten over het toenemend aantal verwarde personen die door een gebrek aan afstemming tussen gemeenten en de hulpverlenende partijen (de zogenaamde “hulpketen”) in de problemen komen of ernstige incidenten veroorzaken.
WebRAAP-Meldpunt is ontwikkeld als gevolg van landelijk beleid ten behoeve van de aanpak van de problematiek van verwarde personen. Doel daarbij was om de organisatie en afstemming rondom de signalering en hulp aan verwarde personen te verbeteren. Een verbeterde informatievastlegging en -uitwisseling tussen de hulpketen partijen was daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Wat is WebRAAP-Meldpunt?

WebRAAP meldpunt is een webapplicatie die een medewerker /triagist van een meldpunt in staat stelt alle meldingen van verwarde personen en personen met een GGZ problematiek of anderszins, veilig vast te leggen, van een urgentie te voorzien en deze tijdig door te geleiden naar de juiste zorg of hulp.

Verder is de software gebruikersvriendelijk en biedt allerlei mogelijkheden om meldingen met hoge urgentie beter te volgen. WebRAAP-Meldpunt is daarbij in nauwe samenspraak met de medewerkers ontwikkeld.

Tevens biedt WebRAAP meldpunt uitgebreide rapportage mogelijkheden om meldpuntmedewerkers, triagisten en management te voorzien van actuele informatie over aantallen, urgentie en vervolgzorg aan verwarde personen of personen met een acute GGZ-problematiek.

Voor wie geschikt?

Voor alle meldpunten voor verwarde personen en GGZ-meldpunten.

Integratie met WebRAAP-Crisis

Door de naadloze integratie met WebRAAP-Crisis kan het proces van melding, triage en beoordeling door psychiater in de gehele acute GGZ-keten goed worden bewaakt. Dit verkleint de kans dat personen uit beeld verdwijnen en in nood komen of overlast veroorzaken.

Klanten over WebRAAP-Meldpunt

Benjamin Martens Algemeen Directeur GGZ-Antes
“Al vele jaren werken we voor onze acute keten GGZ samen met Myosotis voor registratie en verslaglegging van onze activiteiten. Dat doen we met een goed en veilig gevoel waarbij we het systeem ervaren als praktisch, efficiënt en toegankelijk. We kijken daarom uit naar het werken met de software zoals ontwikkeld voor onze meldpunten”.

Kosten

Installatie en configuratie WebRAAP-Meldpunt € 500,- (eenmalig)

Licentie per jaar:
0 – 1000 meldingen € 5.000,-
1000 – 5000 meldingen € 7.500,-
5000 – 10000 meldingen € 10.000,-
> 10.000 € 15.000

Onderhoud 20% van de licentie per jaar.

Interesse of meer info?