persbericht-myosotis-regio-apeldoorn-stapt-over-2

Wij zijn enorm verheugd om te vermelden dat GGNet een tweejarige overeenkomst heeft getekend met Myosotis, partner van Otwee, voor het gebruik van onze meldpunt software!

Meldpunt software van Myosotis in 17 gemeentes

GGNet heeft met Myosotis ICT B.V. een tweejarige overeenkomst getekend voor het gebruik van de meldpunt software van Myosotis ICT B.V. De software wordt door het meldpunt ‘Personen met verward gedrag’ gebruikt voor de 17 samenwerkende gemeentes in de regio’s Oost-Veluwe/ Midden-IJssel en Achterhoek. Met de software worden meldingen over personen met verward gedrag en met psychische en sociale problemen vastgelegd om deze vervolgens op een adequate manier door te leiden naar de juiste zorgverleners.

Waarom Myosotis

Een belangrijke reden voor de keuze voor Myosotis ICT is dat, hoewel het twee aparte systemen zijn, de nieuwe meldpunt software goed aansluit bij de werkwijze die wordt gehanteerd met het Crisis-EPD WebRAAP, dat tevens door Myosotis is ontwikkeld en wordt gebruikt door de Crisisdienst van GGNet. Daardoor houden GGNet, maar ook de aangesloten Gemeenten beter zicht en controle op de groep personen die kampen met psychische en sociale problemen. Verder is de software gebruikersvriendelijk en biedt allerlei mogelijkheden om door middel van actieve signalering meldingen met hoge urgentie beter te volgen. De software biedt daarmee een goede ondersteuning voor de betrokken gemeentes in het bieden van tijdige en juiste zorg.

Wet verplichte GGZ

De meldpunt software is ontwikkeld naar aanleiding van de invoering van de Wet verplichte GGZ die met ingang van 1 januari 2020 van kracht wordt. Tevens past deze in de landelijke aanpak waarbij wordt gestreefd naar een betere afstemming van de hulp en zorg aan mensen met verward gedrag.

Quote Karin Freriks, Manager Acute en Ambulante Zorg bij GGNet.

“Een geweldig resultaat. Een digitaal formulier voor het advies en meldpunt van 17 gemeenten waarbij iedere gemeente afzonderlijk de informatie kan uitlezen over zijn eigen burgers en de zorg kan oppakken.”

Quote Hubert Groen, directeur Myosotis ICT BV

“De overeenkomst met GGNet geeft ons een fantastische impuls bij de verdere ontwikkeling van software die een integrale aanpak van zorg mogelijk maakt van mensen die verward gedrag vertonen of die snel psychische hulp behoeven. Wij zijn erg blij met de samenwerking”.

Meer weten?