Wij zijn trots om te kunnen mededelen dat Antes GGZ overstapt op de meldpunt software van Myosotis, partner van Otwee.

Antes GGZ stapt over op meldpuntsoftware van Myosotis ICT B.V.

Antes GGZ, onderdeel van de Parnassia groep, heeft met Myosotis ICT B.V. een 2-jarige overeenkomst getekend voor het gebruik van de meldpunt software van Myosotis ICT B.V.. De meldpunt software van Myosotis ICT B.V. wordt door de 4 GGZ-meldpunten van Antes gebruikt om de ± 40.000 meldingen die jaarlijks worden gedaan van verwarde personen en personen met psychische problemen vast te leggen en op een adequate manier door te geleiden naar de juiste behandelaars.

Reden voor de keuze voor Myosotis

Een belangrijke reden voor de keuze voor Myosotis ICT is dat de nieuwe meldpunt software naadloos is geïntegreerd met het Crisis-EPD, WebRAAP, dat tevens door Myosotis is ontwikkeld en wordt gebruikt door de Crisisdienst van Antes.

Door deze integratie houdt men beter zicht en controle op de groep verwarde personen die kampen met psychische problemen. Verder is de software gebruikersvriendelijk en biedt allerlei mogelijkheden om meldingen met hoge urgentie beter te volgen.

De meldpunt software is ontwikkeld als gevolg van landelijk beleid rondom de aanpak van verwarde personen problematiek waarbij de zg Schakelteams de afgelopen jaren hebben gewerkt aan een betere afstemming van de hulp en zorg binnen van verwarde personen.

Quote Benjamin Martens, Algemeen Directeur Antes

“Al vele Jaren werken we voor onze acute keten GGZ samen met Myosotis voor registratie en verslaglegging van onze activiteiten. Dat doen we met een goed en veilig gevoel waarbij we het systeem ervaren als praktisch, efficiënt en toegankelijk. We kijken daarom uit naar het werken met de software zoals ontwikkeld voor onze meldpunten”.

Quote Hubert Groen, directeur Myosotis ICT BV,

“De overeenkomst met Antes geeft ons een fantastische impuls bij de verdere ontwikkeling van software die een integrale aanpak van zorg mogelijk maakt van mensen die verward zijn of die snel psychische hulp behoeven. Wij zijn erg blij met de samenwerking.

Meer weten?